Aktualności

UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3 /2021 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NIEUISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I POSIŁKÓW DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 103

zarządzenie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022unnamed


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

       PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ W

REKTUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 NA ROK SZKOLNY

2020/2021 
OD 18.06.2021 DO 22.06.2021       OGŁOSZENIE LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W

REKTUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NASTĄPI

25.06.2021r.   O GODZ.12.00       LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI

UZUPEŁNIAJĄCEJ NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


       W DNIACH OD 25.06.2021 DO 29.06.2021 NALEŻY

ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRZEDSZKOLA W CELU PISEMNEGO

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA

ZAKWALIFIKOWANEGO W REKRUTACJI

UZUPEŁNIAJĄCEJ
 (podpisy obojga rodziców)
Druki będzie można pobrać w holu przedszkola ,drogą

elektroniczną( prośba o wysłanie na e-maila skanu druku)

lub na stornie naboru

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty.


Prosimy, aby był on wypełniony drukowanymi literami

oraz podpisany przez obojga rodziców chyba, że jest to

osoba samotnie wychowująca dziecko wtedy wystarczy

tylko jeden podpis. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek

pytania lub wątpliwości jak należy prawidłowo wypełnić

„ Wniosek „ i „Potwierdzenie woli” prosimy o kontakt z

sekretariatem przedszkola po przez

e-maila:
pankles@przedszkole103.poznan.pl albo

telefonicznie w godzinach dyżuru administracji

tel. 61 833 14 25.


Wypełnione „ Wnioski wraz z oświadczeniami” i potem „

Potwierdzenia woli” będzie można wrzucić do skrzynki,

która będzie znajdować się w holu Przedszkola.
       BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA WOLI W

WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNY Z

REZYGNACJĄ
 W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA

REKRUTACYJNEGO
       OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO

PRZEDSZKOLA W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NASTĄPI 
30.06.2021 O GODZ.12.00


Aby ułatwić Państwo złożenie wymaganych dokumentów

SEKRATARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE CZYNNY W DNIACH


18.06.2021W GODZ. OD 7:00-15:00


21.06.2021-22.06.2021 W GODZ OD 7:00-17:00

ODPŁATNOŚCI ZA MAJ 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Opłaty za miesiąc MAJ będą

naliczane 01.06.2021r.


Na początku każdego miesiąca (po naliczeniu opłat za zakończony

miesiąc), na podane przez Państwa adresy mailowe będzie

przekazywana informacja o naliczeniu opłat i konieczności

zalogowania się do iPrzedszkola w celu odczytania kwoty za czas

odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na

indywidulane  konta w terminie do 10 dnia miesiąca!
(Opłatę za miesiąc MAJ uiszczacie Państwo do

10 czerwca)
Prosimy o zaglądanie do aplikacji iPrzedszkole i terminowe oraz

prawidłowe dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca na

indywidualne numery kont bankowych (bez względu na to czy

otrzymaliście Państwo powiadomienie mailowe, czy nie).·         Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby czy

wyjazdu), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.·         Wpłacać należy dokładnie takie kwoty, jaki są podane - bez

zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można

uzyskać w sekretariacie.·         Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić:

numer  rachunku bankowego i kwotę!!!·         TYTUŁY PRZELEWÓW NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ZNAKÓW

SPECJALNYCH (przecinek, cudzysłów, <, –, itp.).Prosimy zatem o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! (NIE babci,

mamy czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację dziecka, którego

dotyczy wpłata!).Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy,

rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy.Tylko nazwisko i imię dziecka. W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 103

Czerwiec 2021 rok

Zrzut ekranu 2021-05-13 o 23.10.00