Aktualności

Drodzy Rodzice nowych dzieci przyjętych do Przedszkola nr 103 „Pan Kleks ” na rok szkolny 2020/2021
Drodzy Rodzice nowych dzieci 

przyjętych do Przedszkola nr 103 „Pan Kleks ” 

na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność stosowania się do

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących reżimu

sanitarnego, w tym roku

nie odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

W dniu 19 sierpnia( środa) zostanie umieszczona informacja o

wytycznych i zasadach w jakich będziemy pracować od września 2020

roku oraz o zebraniach z rodzicami.Prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

OGŁOSZENIE DYŻUR WAKACYJNY SIERPIEŃ 2020

Drodzy Państwo

Zgodnie z zebranymi ankietami przedszkole pracuje w godzinach

od
7.00 -17.00

W związku ze zmienioną organizacją pracy dziecko przyprowadzamy do godz. 8.15

W przypadku spóźnienia może się zdarzyć, że będziecie Państwo musieli poczekać, aż pracownicy odpowiedzialni za przyjęcie dziecka, przygotują i wydadzą śniadanie, które zaczyna się o 8.30.Rodzice, którzy określili godzinę odbioru do 17.00 przychodzą po dziecko o godz. 16.45, tak aby opuścić placówkę o 17.00, gdyż wyznaczeni pracownicy zgodnie z wymogami GIS, muszą zdezynfekować sale, szatnię i korytarz .Poniżej znajdziecie Państwo kilka ważnych informacji prosimy się z nimi zapoznać i zastosować tak aby nie narażać dzieci i siebie na niepotrzebny stres.


PORADNIK DLA RODZICA 

Rodzicu!!!W trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka i pracowników placówki obowiązuje nowa organizacja opieki w czasie zagrożenia wirusem SARS-COV-2PAMIĘTAJ!!!·        jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie możesz przyprowadzić dziecka do placówki,

·        przyprowadzaj dziecko ZDROWE - BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH,

·        dziecko, które ukończyło 4 lata przyprowadzane jest w maseczce, którą zapewniają mu rodzice,

·        przygotuj plecak, z rzeczami na zmianę ( plecak wraz papciami dziecko zabiera codziennie do domu, a rodzic dba, aby rzeczy w plecaku były na bieżąco uzupełniane),

·        przyprowadzaj dziecko w określonych godzinach, którą ustala Dyrektor,

·        tylko jedna osoba przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola,

·        przygotuj dziecko na rozstanie w holu przedszkola, wytłumacz, dlaczego nie możesz go odprowadzić do szatni i sali, postaraj się, aby rozstanie było krótkie,

·        przygotuj kartę dziecka, karta będzie przy wejściu i wyjściu odbijana przez pracownika przedszkola, karta zostaje w przedszkolu,

·        przestrzegaj wszelkich środków ostrożności - miej zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki na rękach,

·        zastosuj się do ustaleń i ograniczeń zastosowanych w przedszkolu w związku z działalnością w okresie pandemii,

·        zachowaj co najmniej 2 metry odstępu od innych rodziców i pracowników przedszkola,

·        codziennie przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez Dyrektora pracownik przeprowadzi z Państwem krótki wywiad epidemiologiczny,

·        podpisz zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka,

·        codziennie przy przyjściu do przedszkola wyznaczony pracownik będzie mierzył temperaturę dziecka,

·        dziecko nie będzie przyjmowane do placówki jeżeli:

Øma podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5 oC,

Øpracownik zaobserwuje u dziecka katar, kaszel, kichanie,

Ørodzic odpowie twierdząco na pytania z porannego wywiadu,

·        dziecko nie może przynieść do przedszkola żadnych zabawek,

·        rodzic obowiązkowo odbiera telefony z placówki;
PLAKAT
 

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA PRZYJĘTYCH UZUPEŁNIAJĄCA
Minimalna liczba puktów uprawniająca przyjęcie

dziecka do prezedszkola w Rekrutacji Uzupełniającej na

Nowy Rok szkony 2020/2021 wynosiła 170 punktów

LISTA NIEPRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA NIEPRZYJĘTYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

zakfalifikowany