Aktualności

ODPŁATNOŚCI ZA PAŹDZIERNIK 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!!!


Opłaty za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 będą

naliczane 02.11.2021r.
Na początku każdego miesiąca (po naliczeniu opłat za zakończony

miesiąc), na podane przez Państwa adresy mailowe będzie

przekazywana informacja o naliczeniu opłat i konieczności

zalogowania się do iPrzedszkola w celu odczytania kwoty za czas

odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na

indywidulane  konta w terminie do 10 dnia miesiąca!


(Opłatę za miesiąc PAŹDZIERNIK  uiszczacie Państwo do

10 listopada )


Prosimy o zaglądanie do aplikacji iPrzedszkole i terminowe oraz

prawidłowe dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca na

indywidualne numery kont bankowych

(bez względu na to czy otrzymaliście Państwo
powiadomienie mailowe, czy nie).

·         Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby czy

wyjazdu), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.

·         Wpłacać należy dokładnie takie kwoty, jaki są podane - bez

zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można

uzyskać w sekretariacie przedszkola pod numerem telefonu 61 833 14 25.

·         Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić:

numer  rachunku bankowego i kwotę!!!

·         TYTUŁY PRZELEWÓW NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ZNAKÓW

SPECJALNYCH (przecinek, cudzysłów, <, –, itp.).

Prosimy zatem o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! 

(NIE babci, mamy, tatay  czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację

dziecka, którego dotyczy wpłata!).

Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy,

rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy.

Tylko nazwisko i imię dziecka.

 W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 103