Aktualności

ZACHOROWANIE NA COVID-19 DZIECI Z GRUPY KRASNOLUDKI

Uwaga Rodzice z gr. ,Krasnoludki” i ,,Niedźwiadki”,,Jeżyki”,,Biedronki” i ,,Sowy”
Kwarantanna`

Szanowni Państwo ,w związku z zachorowaniem dziecka na COVID 19 ,dzieci z gr.,, Krasnoludki” ( łącznie 15 dzieci) które były w przedszkolu w dniach
od 16.11 do 18.11.2021 r. zostają objęte kwarantannąpocząwszy od dzisiaj tzn. od 21.11.2021 r. do 28.11.2021 r. włącznie.

Czas trwania kwarantanny został określony przez SANEPID.

Wszystkie te osoby dostaną powiadomienia drogąmailową .

Ze względu na kontakt z chorym w godzinach rannych , kwarantanną zostają również objęte:

- 5 dzieci z grupy ,,Niedźwiadki”

-6 dzieci z grupy ,,Jeżyki”

-6 dzieci z grupy ,,Biedronki”

- 5 dzieci z grupy ,,Sowy”

Rodzice wszystkich dzieci objętych kwarantanną zostaną poinformowani indywidualnie.

Zaraz po wprowadzeniu przez przedszkole danych do systemu , czyli jeszcze w dniu dzisiejszym wszystkie osoby objęte kwarantanną zostaną automatycznie powiadomione o tym fakcie przez SANEPID.

Z wyrazami szacunku
Iwona Nowakowska
Dyrektor Przedszkola Nr 103