Opłaty

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje:

- Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz

- Uchwała Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

• od godz. 08:00 do 13:00 przedszkole jest bezpłatne,
• godziny od 06:00-08:00 oraz od 13:00 do 17:00 to koszt 1 zł za każdą kolejną godzinę,

• odpłatność ta dotyczy wszystkich dzieci w wieku do 5 lat.

Wszelkie ulgi, zwolnienia z opłat są dokładnie opisane w Uchwale, którą mogą Państwo przeczytać poniżej.

Koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 7,00 zł.

Faktury (osobna za żywienie i stawkę godzinową) odbierają Państwo każdego miesiąca, w dwóch wyznaczonych wcześniej terminach, od wyznaczonego pracownika w sekretariacie, kwitując odbiór na liście. 

Opłat dokonujecie Państwo na dwa konta, które podane są na fakturze.

Wpłat dokonują Państwo do 15 każdego miesiąca. Prosimy nie odkładać wpłat na ostatnią chwilę. Liczy się data wpływu na konto, a przelewy dokonywane na poczcie lub w banku innym niż PKO, wpływają na nasze konto ze znacznym opóźnieniem.

Prosimy zachowywać dokumenty wpłat w celu okazania w razie niejasności.


pdf icon

Uchwała Rady Miasta Poznania