Krasnoludki 2015/2016

ZAJĘCIA OTWARTE

1 2055 1 2056 1 2061 1 2062
Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić.

W poniedziałek, 25 kwietnia, na zajęcia o takim charakterze, zostali zaproszeni rodzice „Krasnoludków”, by zobaczyć próbę do przedstawienia z okazji Dnia Flagi oraz wspólnie ze swoimi pociechami wykonać pracę plastyczną - choragiewkę. Przedszkolaki niezwykle poważnie potraktowały swoją rolę jako gospodarza, aktywnie zaangażowały się również w „tworzenie” swoich chorągiewek. Warto podkreślić, że wykonywaniu pracy plastycznej towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu. 

1 2063 1 2064 1 2065 1 2068 1 2070

.