Aktualności

ZACHOROWANIE NA COVID-19 W GRUPIE KRASNOLUDKI

Szanowni Państwo


Informujemy ,że w związku ze

stwierdzonym zachorowaniem na COVID-19

u dziecka w grupie ,,Krasnoludki ”

   dzieci z grupy „ Krasnoludki” oaz dzieci,

które miały kontakt z chorym dzieckiem z

grupy „ Sowy”, „ Motylki” , „ Biedronki”

oraz „ Niedźwiadki” są objęte kwarantanną

od 03.11 do 08.11.2021 włącznie i nie mogą

opuszczać miejsca zamieszkania.


Dzieci zostały zgłoszone do SANEPIDU i w

ciągu 24h pracownik SANEPIDU 

będzie się z Państwem kontaktować 

( czas ten może się wydłużyć prosimy o

cierpliwość)
Rodzice dzieci z gr.,, Krasnoludki” ,

„ Sowy”, „ Motylki”, „ Biedronki” i

„ Niedźwiadki” mogą skorzystać z opieki

tzw. ,,Covidowej”


W wyrazami szacunku


Iwona Nowakowska


Dyrektor Przedszkola nr 103

Szanowni Państwo –pozytwny wynik COVID -19 u dziecka w grupie Krasnoludków

Szanowni Państwo –pozytwny wynik COVID -19 u dziecka w grupie Krasnoludków

W dniu dzisiejszym tj. 03.11.2021 r. po godzinie 17.00 dotarła do nas informacja o potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID -19 u jednego z dzieci w grupie ,,Krasnoludków”

Niestety na obecną chwilę nie udało nam się skontaktować z Sanepidem w Poznaniu , który jest władny podjąć decyzje o ewentualnej kwarantannie w tej grupie.

Prosimy o czujność , śledzenie e-maili grupowych i strony internetowej przedszkola ,na których będziemy Państwa informować o bieżących ustaleniach zaraz jak tylko zostanie podjęta decyzja przez uprawnionego pracownika Sanepidu.

Z wyrazami szacunku
Iwona Nowakowska
Przedszkole nr 103 ,,Pan Kleks”

KALENDARZ IMPREZ NA LISTOPAD

listopad

ODPŁATNOŚCI ZA PAŹDZIERNIK 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!!!


Opłaty za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 będą

naliczane 02.11.2021r.
Na początku każdego miesiąca (po naliczeniu opłat za zakończony

miesiąc), na podane przez Państwa adresy mailowe będzie

przekazywana informacja o naliczeniu opłat i konieczności

zalogowania się do iPrzedszkola w celu odczytania kwoty za czas

odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na

indywidulane  konta w terminie do 10 dnia miesiąca!


(Opłatę za miesiąc PAŹDZIERNIK  uiszczacie Państwo do

10 listopada )


Prosimy o zaglądanie do aplikacji iPrzedszkole i terminowe oraz

prawidłowe dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca na

indywidualne numery kont bankowych

(bez względu na to czy otrzymaliście Państwo
powiadomienie mailowe, czy nie).

·         Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby czy

wyjazdu), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.

·         Wpłacać należy dokładnie takie kwoty, jaki są podane - bez

zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można

uzyskać w sekretariacie przedszkola pod numerem telefonu 61 833 14 25.

·         Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić:

numer  rachunku bankowego i kwotę!!!

·         TYTUŁY PRZELEWÓW NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ZNAKÓW

SPECJALNYCH (przecinek, cudzysłów, <, –, itp.).

Prosimy zatem o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! 

(NIE babci, mamy, tatay  czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację

dziecka, którego dotyczy wpłata!).

Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy,

rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy.

Tylko nazwisko i imię dziecka.

 W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 103

OGŁOSZENIE OD RADY RODZICÓW

OGŁOSZENIE 1OGŁOSZENIE 2