Aktualności

UWAGA RODZICE- INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych , w tym przedszkoli ,poniżej przedstawiamy niezbędne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny.

Kilka praktycznych informacji dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu po raz pierwszy:

Dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczynają edukację przedszkolną tzw. „maluszki” to grupa ,,Niedźwiadki” i kilkoro dzieci z rocznika 2018, które dołączyły do gr. ,,Jeżyków” i " Biedronek".  Ich sale i szatnie znajdują się na końcu korytarza . Pierwszego dnia maluszki, czyli  dzieci nowoprzyjęte, przyprowadzamy do szatni, pomagamy przebrać się, wszystkie rzeczy zostawiamy w szatni na wieszaczku dziecka, krótko się żegnamy i przekazujemy pod opiekę dyżurującej pomocy nauczyciela.

Na teren przedszkola wchodzimy w maseczkach

Przewidujemy taki stan rzeczy co najmniej przez miesiąc , aby uniknąć dodatkowych sytuacji stresowych. Prosimy , aby w tym czasie nie prosić nauczyciela o rozmowę szczególnie w pierwszych dniach ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką.

Informacje organizacyjne , dotyczące zasad naliczania opłat , godzin posiłków itp. otrzymaliście Państwo przed wakacjami na podane we wnioskach indywidualne adresy email.

Wszystkie niezbędne dokumenty np. upoważnienia , prośby o wyrażenie zgody na wyjścia poza teren przedszkola otrzymacie Państwo w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu.

Karty elektronicznego naliczania opłat za pobyt i żywienie w przedszkolu , znajdują się w placówce . w chwili przyjścia dziecka do przedszkola dyżurujący pracownik loguje dziecko do systemu , w chwili kiedy dziecko opuszcza przedszkole jest wylogowywane z systemu.

Niezbędnik „maluszka”:

- paputki (podpisane), zapinane na rzep, ze sztywną piętą, wygodne i łatwe do zakładania,

- worek podpisany z rzeczami na zmianę, (majtki x2, skarpetki/rajstopki, spodnie x2, podkoszulka, koszulka), woreczki/siatki foliowe na brudną bieliznę,

- pudełko chusteczek higienicznych,

- mokre chusteczki,

- pościel normalnych rozmiarów z kocem( tzn. wymiar 160x 200), mała poduszka/jasiek (wszystko podpisane),

Do przedszkola dziecko powinno być ubrane w wygodny, swobodny strój, taki który nie krępuje ruchów dziecka i może ono go samodzielnie zdjąć oraz założyć.

Dzieci mogą przynieść ze sobą małą maskotkę.

Informacje dla pozostałych rodziców:

Pozostałe grupy wiekowe to Jeżyki i Biedronki rocznik 2017,  Krasnoludki , Motylki i Sowy.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, dzwonimy domofonem i przekazujemy dziecko dyżurującej osobie przy wejściu głównym. Dziecko przynosi ze sobą worek/plecak z rzeczami na zmianę. Nie przynosimy ręczników, szczoteczek do mycia zębów i żadnych zabawek z domu.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, nadal obowiązuje organizacja opieki określona na czas zagrożenia wirusem SARS-COV-2.

Na chwilę obecną Główny Inspektor Sanitarny podtrzymał obostrzenia , które obowiązywały w minionym roku szkolnym. Między innymi dotyczy to ograniczenia do minimum wchodzenia do placówki osób postronnych ,w tym rodziców.

W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące organizacji w grupach zostaną Państwu przekazane na grupowe emaile do których dostęp, rodzice dzieci z grup starszych już mają , natomiast rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają wraz z pozostałymi dokumentami. W obecnej chwili nie widzimy możliwości zorganizowania zebrań na terenie placówki.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na nr tel. 61 8331425 lub na adres email pankleks@przedszkole103.poznan.pl lub na adresy grupowe.

Prosimy rodziców o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad:

1.     Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, dziecko nie może być przyprowadzone do placówki.

2.     Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko ZDROWE – BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH.

4.     Przyprowadzamy dziecko w określonych godzinach, która ustala dyrektor, tzn. najpóźniej do    

         8.15.

5.     Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola.

6.     Przygotujcie dziecko na krótkie rozstania w przedszkolu już w domu, pożegnanie w przedszkolu ma być „sprawne i konkretne”.

8.     Rodzic/opiekun zachowuje odstęp 1,5 – 2m od innych rodziców i pracowników przedszkola.

9.     Rodzic w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu podpisuje zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

10. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych maskotek.

12. Dziecko nie będzie przyjmowane do placówki jeżeli:

·         ma podwyższona temperaturę ciała, powyżej 37,5,

·         pracownik zaobserwuje u dziecka katar, kaszel, kichanie.

13. Rodzic obowiązkowo odbiera telefony z placówki!

Dyrektor zastrzega sobie modyfikację powyższych ustaleń, w zależności od rozwoju sytuacji.

Dni adaptacyjne

UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH
Szanowni Państwo w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące dni adaptacyjnych z przykrością informujemy, że niestety ale w tym roku również nie będziemy mogli ich zorganizować .
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 i 29 lipca 2020 , które nadal nas obowiązują oraz Wytycznymi Ministra Zdrowia , GIS i MEN dla przedszkoli ... , nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków takiego spotkania w budynku przedszkola
Bardzo przepraszamy za te utrudnienia
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola NR 103

ODPŁATNOŚCI ZA LIPIEC- DYŻUR WAKACYJNY 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!!!


Opłaty za miesiąc LIPIEC-DYŻUR WAKACYJNY   będą

naliczane 02.08.2021r.
Na początku każdego miesiąca (po naliczeniu opłat za zakończony

miesiąc), na podane przez Państwa adresy mailowe będzie

przekazywana informacja o naliczeniu opłat i konieczności

zalogowania się do iPrzedszkola w celu odczytania kwoty za czas

odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na

indywidulane  konta w terminie do 10 dnia miesiąca!


(Opłatę za miesiąc LIPIEC- DYŻUR WAKACYJNY  uiszczacie

Państwo do 10 sierpnia )


Prosimy o zaglądanie do aplikacji iPrzedszkole i terminowe oraz

prawidłowe dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca na

indywidualne numery kont bankowych (bez względu na to czy

otrzymaliście Państwo powiadomienie mailowe, czy nie).

·         Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby czy

wyjazdu), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.

·         Wpłacać należy dokładnie takie kwoty, jaki są podane - bez

zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można

uzyskać w sekretariacie.

·         Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić:

numer  rachunku bankowego i kwotę!!!

·         TYTUŁY PRZELEWÓW NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ZNAKÓW

SPECJALNYCH (przecinek, cudzysłów, <, –, itp.).

Prosimy zatem o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! (NIE babci,

mamy czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację dziecka, którego

dotyczy wpłata!).

Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy,

rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy.

Tylko nazwisko i imię dziecka.

 W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 103

ODPŁATNOŚCI ZA CZERWIEC 2021

SZANOWNI PAŃSTWO!!!


Opłaty za miesiąc CZERWIEC  będą

naliczane 01.07.2021r.
Na początku każdego miesiąca (po naliczeniu opłat za zakończony

miesiąc), na podane przez Państwa adresy mailowe będzie

przekazywana informacja o naliczeniu opłat i konieczności

zalogowania się do iPrzedszkola w celu odczytania kwoty za czas

odpłatnego pobytu i za żywienie oraz wpłacenia ich na

indywidulane  konta w terminie do 10 dnia miesiąca!


(Opłatę za miesiąc CZERWIEC  uiszczacie Państwo do

12 lipca )


Prosimy o zaglądanie do aplikacji iPrzedszkole i terminowe oraz

prawidłowe dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca na

indywidualne numery kont bankowych (bez względu na to czy

otrzymaliście Państwo powiadomienie mailowe, czy nie).

·         Nieobecność dziecka w przedszkolu (np. z powodu choroby czy

wyjazdu), nie zwalnia z terminowego regulowania opłat.

·         Wpłacać należy dokładnie takie kwoty, jaki są podane - bez

zaokrąglania czy samodzielnego dokonywania obliczeń!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowe wyjaśnienia można

uzyskać w sekretariacie.

·         Przed wykonaniem przelewu należy dokładnie sprawdzić:

numer  rachunku bankowego i kwotę!!!

·         TYTUŁY PRZELEWÓW NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ZNAKÓW

SPECJALNYCH (przecinek, cudzysłów, <, –, itp.).

Prosimy zatem o wpisywanie tylko nazwiska i imienia dziecka! (NIE babci,

mamy czy innej osoby, gdyż utrudnia to identyfikację dziecka, którego

dotyczy wpłata!).

Nie ma również potrzeby dopisywania takich informacji, jak nazwa grupy,

rodzaj opłaty czy miesiąc, za który wpłacamy.

Tylko nazwisko i imię dziecka.

 W nazwie odbiorcy należy wpisywać tylko: Przedszkole nr 103

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK 2021/2022

lista przyjętych uzupełniającalista nieprzyjętych uzupełniająca