Aktualności

UWAGA RODZICE- AWARIA DOMOFONU!!!

    UWAGA RODZICE!!!

W związku z awarią domofonu prosimy o wchodzenie do


przedszkola pojedynczo  
do pierwszych drzwi na górze.Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 m

i maseczkach na terenie przedszkola.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZESUNIETYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

lista zakwalifikowanych uzupełniającalista zakwalifikowanych przesuniętych


lista niezakwalifikowanych uzupełniająca

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ !!!!

UWAGA RODZICE!!!

NOWYCH DZIECI KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE
W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
NA ROK SZKOLNY
2021/2022!!!


Od dnia 25.06.2021r. do 29.06.2021r.
rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych
składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w
przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane
na rok szkolny 2021/2022


BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYZNACZONYM TERMINIE
JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ
W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.Jednocześnie informujemy, że dokumenty potwierdzenia woli zapisu do przedszkola w dniach:

25.06.2021r.
będą przyjmowane w godzinach 7.00-15.00

28.06.2021r. i 29.06.2021r.
będą przyjmowane w godzinach 7.00-17.00


Przy drzwiach na holu przedszkola będzie wystawiona skrzynka do której będziecie Państwo mogli wrzucać wypełnione „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022” lub przesłać skan na e-maila przedszkola. Druk będzie można pobrać również w holu przedszkola ,drogą elektroniczną( prośba o wysłanie na e-maila skanu druku) lub na stornie naboru https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty
Prosimy, aby był on wypełniony drukowanymi literami oraz podpisany przez obojga rodziców chyba, że jest to osoba samotnie wychowująca dziecko wtedy wystarczy tylko jeden podpis.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości jak należy prawidłowo wypełnić „Potwierdzenie woli” prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola po przez e-maila: pankles@przedszkole103.poznan.pl albo telefonicznie w godzinach dyżuru administracji
tel. 61 833 14 25.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANIE WYWIESZONA 30.06.2021r.
o godz. 12:00

UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3 /2021 DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NIEUISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I POSIŁKÓW DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 103

zarządzenie